Общи условия

Уебсайтът https://shprss.com/, наричан за краткост “сайт”, “уебсайт”, както и онлайн магазинът, намиращ се на сайта, наричан за по-кратко “онлайн магазин”, се управляват от и са собственост на ДИДИ ЕНТЪРТЕЙНМЪНТ ЕООД българско юридическо лице със седалище и адрес на управление гр. София 1 р-н Подуяне, ул. Медникарска № 1, с ЕИК 201633295 (наричано за по-кратко “сайт”,”уебсайт”, ”онлайн магазин”, “ние”, “нас”).

Данни за контакт с ДИДИ ЕНТЪРТЕЙНМЪНТ ЕООД:

Адрес на електронна поща: office@shprss.com

Телефонен номер: +359 884 17 99 18

Адрес: гр. София, ул. Медникарска № 1

Уебсайт: https://shprss.com/

Данни за контакт на надзорния орган:

Комисия за защита на потребителите

Адрес: 1000 гр. София, пл.”Славейков” №4А, ет.3, 4 и 6,

тел.: 02 / 980 25 24

факс: 02 / 988 42 18

гореща линия: 0700 111 22

Уеб сайт: www.kzp.bg

Общи разпоредби

Тези Общи условия представляват споразумение между Вас като потребител и посетител на сайта, от една страна, и Сайта, от друга страна, във връзка с условията за ползване на сайта/Онлайн магазина. Общитe условия уреждат следните отношения между посочените по-горе лица:

 • Отношения, възникващи във връзка с използването на сайта
 • Отношения, възникващи във връзка с покупката на стоки чрез онлайн магазина

Преди да направите поръчка през онлайн магазина https://shprss.com/, Ви молим внимателно да прочетете и да се запознаете с настоящите Общи условия. В случай че ползвате сайта с цел да придобиете стока, която се предлага чрез него, се презюмира, че с това Ваше действие Вие изрично се съгласявате и приемате Общите условия. Всеки потребител, който използва сайта, се счита, че приема последните и е изразил съгласието си с тях.

В случай че не приемате и не се съгласявате с настоящите Общи условия, следва да преустановите взаимодействието си със сайта и да не използвате онлайн магазина за покупка на продукти, предлагащи се в него.

Потребителят има право да използва услугите на сайта, спазвайки всички авторски права и съответните означения.

Нашите услуги

Онлайн магазинът Ви предлага безплатен и свободен достъп до материалите и информацията в сайта, възможност за свободно преглеждане на стоките, налични в онлайн магазина, техните характеристики, цени и условия за доставка, изпращане на запитвания, извършване на онлайн заявки за закупуване на стоките, регистрация и създаване на потребителски профил в сайта, както и абониране за новините ни (нюзлетър).

Информация

Всеки потребител има право на свободен и безплатен достъп до информацията, предоставена на сайта.

Изпращане на запитване

Вие имате право на свободно изпращане на запитване относно предлаганите услуги посредством формата за контакт на сайта или посредством предоставените в сайта средства за комуникация. За целта е необходимо да предоставите собствено и фамилно име, телефонен номер и адрес на електронна поща, за да поолучите отговор от Онлайн магазина. Тази услуга е безплатна и не е задължителна за използването на сайта.

Отправяйки запитване, Вие заявявате, че сте запознати с настоящата Политика за поверителност, в която можете да откриете повече информация относно защитата на личните Ви данни.

Тази услуга е безплатна и не е задължителна за използването на сайта.

Абониране за новините на Онлайн магазина

Имате възможност да се абонирате зa новините на Онлайн магазина (нюзлетър), като попълните съответната форма на сайта. Последната може да бъде намерена в графа “Запиши се за нашите новини”. За целта Вие ни предоставяте адрес на електронна поща, на който да получавате новини от нас, с което заявявате, че сте запознати с Политиката за поверителност и настоящите Общи условия. Можете по всяко време да оттеглите съгласието си за получаване на нюзлетър, с което ние ще преустановим обработката на съответните Ви лични данни. 

Тази услуга е безплатна и не е задължителна за използването на сайта.

Предлагани стоки

Онлайн магазинът съдържа оферти относно предлаганите стоки. Тези оферти съдържат основата информация и характеристики (описание) за предлагания продукт, както и снимков материал.

Указаната във всяка оферта цена на отделната стока важи за един брой от нея, освен ако в офертата не е изрично посочено, че цената важи за конкретен комплект или различен брой от съответната стока.

Онлайн регистрация и създаване на потребителски профил

Можете да пазарувате от онлайн магазина като “Гост” или като “Регистриран потребител”, създавайки Ваш потребителски профил чрез онлайн регистрация.

Онлайн регистрацията е безплатна услуга, която не е задължителна за използването на сайта. Тя Ви позволява по-бързо да пазарувате, като няма да се налага при всяка заявка за покупка да въвеждате необходимите за осъществяването на доставката Ваши лични данни – име, адрес и телефонен номер. Също така, притежавайки потребителски профил, Вие ще получавате допълнителни привилегии, като например по-ранни известия за наши специални оферти и отстъпки.

В случай че при онлайн регистрацията потребителят предостави неверни данни и не ги актуализира в 7-дневен срок, ние имаме право незабавно и без предизвестие да спрем поддържането на регистрацията и достъпа до потребителския профил на конкретния потребител.

При съществуваща регистрация потребителят може да променя своите данни и адреси за доставка в своя потребителски профил, както и в момента на извършване на заявка за покупка на стока от онлайн магазина.

Извършване на поръчка

От менюто в Онлайн магазина (полетата в горната дясна част) можете да откриете всички предлагани продукти, които за улеснение са сегментирани по вид. Индивидуализирайки желаните от Вас характеристики на избрания продукт и избирайки бутона “Поръчай” за всеки избран продукт, Вие можете да добавите желаните продукти във Вашата “Кощница”. Съдържанието на последната може да бъде открито, след като изберете съотвения бутон-иконка, намиращ се в дясната долна част на екрана. Избирайки бутона “Приключване на поръчката”, намиращ се в “Кощницата” Ви, и попълвайки появяващата се форма за поръчка, Вие сключвате с дружеството договор за покупко-продажба на съответната стока чрез Онлайн магазина, като договорът се сключва на български език и за него се съхранява информация в нашата база данни. Предмет на продажба е всеки продукт или стока, който може да бъде закупен от клиент – потребител на сайта. При заявявена поръчка за покупка се счита за дадено изричното съгласие на клиента по отношение на качеството и външния вид на съответния продукт съгласно предоставената информация за характеристиките му, като ние се задължаваме да предоставим на потребителя, преди придобиването на стоката или ползването на услугата, подходящата информация, позволяваща му да направи своя най-добър избор.

По силата на сключения с потребителя договор за покупко-продажба на стоки от разстояние, Онлайн магазинът се задължава да организира доставката и прехвърлянето на собствеността върху стоката в полза на потребителя на договореното между страните място.

Потребителят и Онлайн магазинът се съгласяват, че всички изявления помежду им във връзка със сключването и изпълнението на договора за покупко-продажба могат да бъдат извършвани по електронен път и чрез електронни изявления по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис и чл. 11 от Закона за електронната търговия.

Предполага се, че електронните изявления, извършени от Потребители, са извършени от лицата, чиито лични данни са посочени за осъществяването на доставката.

Онлайн магазинът не носи отговорност за неизпълнение на поръчките в случаите на неверни, непълни или неправилно посочени данни от потребителя.

Бърза поръчка

Можете да направите “бърза” поръчка посредством телефонно обаждане на посочения за контакт в сайта телефонен номер с онлайн магазина. По време на телефонния разговор операторът информира потребителя, че с продължаване на разговора и с осъществяването на поръчка и/ или запитване ДИДИ ЕНТЪРТЕЙНМЪНТ ЕООД събира и обработва личните данни по телефон, които са необходими за извършване на дейността и изпълнение на договорите за покупко-продажба на стоки с потребителите на Онлайн магазина, с което последните се съгласяват, продължавайки телефонния разговор и/ или осъществявайки “Бърза” поръчка.

С посочване на телефонния си номер или с позвъняване на посочения за контакт с нас телефонен номер от страна на потребителя се презюмира, че последният е прочел и се е запознал с настоящите Общи условия и с Политиката на защита на личните данни, като с продължаването на разговора изразява своето съгласие и приемането им.

Онлайн магазинът не носи отговорност за неизпълнение на поръчките при неверни, непълни или неправилно посочени данни от страна на потребителя.

Права и задължения на страните

Извън всички други посочени права и задължения, при ползване на онлайн магазина и другите услуги на сайта потребителят има право да отправя по всяко време запитвания към сайта, както и да получава информация за състоянието на своята поръчка, използвайки посочените данни за контакт в сайта.

Потребителят няма право да извършва действия, които нарушават общоустановените правила за общуване, нито да извършва злонамерени действия, като например да разпространява вируси или други вредни компоненти.

Извън всички други посочени права и задължения, при ползване на онлайн магазина и другите услуги на сайта потребителят се задължава:

 • Да спазва българското законодателство, настоящите Общи условия, интернет етикета, правилата на морала и добрите нрави;
 • Да не нарушава чужди имуществени или неимуществени права, включително право на интелектуална собственост;
 • Да не извършва злонамерени действия с цел увреждане правилното действие на сайта и в Онлайн магазина или достъп до лични данни на потребители чрез разпространяване или използване на всякакъв софтуер, компютърни програми, файлове, приложения или други материали, съдържащи компютърни вируси или други вредни компоненти. 

Извън всички други посочени права и задължения, при ползване на онлайн магазина и услугите на сайта, Онлайн магазинът се задължава:

 • Да прехвърли на потребителя собствеността на заявената за покупка стока;
 • Да достави самостоятелно или чрез услугите на куриерско дружество заявената за покупка стока в срок и в добър търговски вид;
 • Да полага дължимата грижа на добър търговец за изпълнение на своите задължения при продажбата.

Отказ за доставка от страна на Онлайн магазина

Онлайн магазинът има право да откаже да достави поръчана стока поради технически, организационни или други причини. За този отказ се изпраща изрично уведомление до потребителя на посочения от него адрес на електронна поща.

Право на отказ на потребителя

Потребителят има право, без да дължи обезщетение или неустойка и без да посочва конкретна причина, да се откаже от сключения договор в срок от 14 /четиринадесет/ работни дни, cчитaнo oт дaтaтa нa пpиeмaнe нa cтoĸaтa oт потребителя или от трето лице, различно от превозвача и посочено от потребителя, или от датата на приемане на последната стока от потребителя или от трето лице, различно от превозвача и посочено от потребителя, когато последният е поръчал повече от една стоки с една поръчка, които се доставят отделно.

Правото на отказ се изключва и потребителят няма право да върне стоката и за Онлайн магазина не произтича задължение да възстанови съответната цена, когато продуктът е употребяван, опаковката е разтворена след доставка и това не би позволило връщането ѝ поради хигиенни съображения (напр. разкъсана или отворена опаковка, премахнат етикет, липсваща част и др.), както и когато продуктът е изработен по поръчка на потребителя или съобразно неговите индивидуални изисквания.

За да упражни правото си на отказ, потребителят трябва да заяви недвусмислено решението си да се откаже от договора, използвайки за целта посочените данни за контакт в сайта. Необходимо е и да индивидуализира стоките, които желае да върне, предоставяйки всички данни за осъществената поръчка и доставка, включително, но не само: съдържание и стойност на поръчката, данни на лицето, направило поръчката, данни на лицето, приело доставката, и дата на доставката.

Ако потребител упражни правото си на отказ, онлайн магазинът ще възстанови на потребителя платената за поръчаните и върнати стоки цена, с изключение на допълнителни разходи за доставка, без неоправдано забавяне и в срок от 14 /четиринадесет/ работни дни, считано от датата, на която потребителя информира онлайн магазина за решението си за отказ от договора. Онлайн магазинът ще използва платежно средство по свой избор за възстановяване на сумата, за което уведомява Потребителя, освен ако страните взаимно не се съгласят за друг начин.

Потребителят се задължава да поема преките разходи по връщане на стоките, както и да предостави касова бележка и фактура.

В случай на отказ от договора потребителят се задължава да изпрати или да върне обратно стоките на посочения в данните за контакт на сайта адрес без неоправдано забавяне и в срок от 14 /четиринадесет/ работни дни, считано от датата на получаване, като потребителят е информирал онлайн магазина за решението си за отказ от договора.

Срокът се счита за спазен, ако потребителят изпрати обратно стоките преди изтичането на 14-дневния срок.

Онлайн магазинът има право да отложи възстановяването на плащанията до получаване на стоките обратно, докато потребителят не му представи доказателства, че е изпратил стоките обратно.

Отговорност на потребителя

Потребителятотговаря единствено за намаляване на стойността на стоките вследствие на боравене с тях, различно от необходимото за установяване на тяхното естество, характеристики и добро функциониране. За да се уважи правото на отказ, необходимо е, наред с останалите законови изисквания за правото на отказ, да са налице кумулативно и следните изисквания:

 • върху стоката не трябва да има каквито и да били следи от употребата ѝ по предназначение;
 • стоката трябва да бъде в търговски вид, който позволява стоката да бъде предложена за повторна продажба, без да се налага предлагането ѝ на по-ниска цена в сравнение с първоначалната;
 • когато е приложимо (вкл.за козметични продукти), потребителят е длъжен да върне с продукта в оригиналната, изцяло запазена опаковка.

Не се приема отказ от продажбата на стоки, които

 • са употребявани не по предназначение или на запечатани стоки, които са разопаковани след доставката им и не могат да бъдат върнати поради съображения, свързани с хигиената или защита на здравето;
 • в останалите случаи по чл. 57 от ЗЗП

Начин на плащане

Заплащането на цената на поръчаната стока се извършва или чрез банкова карта, PayPal или чрез друга, налична в сайта платформа за онлайн плащания, или чрез наложен платеж – плащане в брой в момента на извършване на доставката. В първата хипотеза сумата се нарежда в съответното поле в сайта. Във втората хипотеза сумата се предава на служителя на куриерската фирма.

Линкове към други сайтове

Сайтът съдържа линкове към други сайтове/ свързани линкове. Ние не носим отговорност за съдържанието на тези свързани сайтове. Настоящите общи условия не се отнасят до взаимодействието Ви със свързаните сайтове.

Интелектуална собственост

Всички права са запазени. Базата данни, текстовете, снимковият материал, графиките и цялото съдържание на уеб сайта и онлайн магазина са защитени с авторски права и са обект на закрила по смисъла действащия Закон за авторското право и сродните му права, както и с права, закриляни от Закона за марките и географските означения, с носител ДИДИ ЕНТЪРТЕЙНМЪНТ ЕООД и/ или негови партньори и доставчици.

Нерегламентираното им използване ще се тълкува като закононарушение и води до отговорност съгласно действащото законодателство на Република България.

Потрбителят няма право да преправя, копира, разпространява, продава или да употребява и възпроизвежда с каквато и да е цел, в каквато и да е медия или компютърна средна, по какъвто и да е незаконосъобразен начин съдържанието на сайта или части от него, освен ако не получи изричното писмено съгласие на ДИДИ ЕНТЪРТЕЙНМЪНТ ЕООД.

Ограничаване на отговорността

Ниеполагаме всички усилия, за да поддържаме вярна и актуална информацията на сайта, но това не изключва възможността информацията, услугите, обявените наличности на продукти и цялото съдържание, налично на сайта, включително и информацията за характеристиките на дадена стока, посочена от производител, различен от ДИДИ ЕНТЪРТЕЙНМЪНТ ЕООД, да съдържа неточности, пропуски или технически грешки. Всички те се предоставят за ползване при ограничаване на отговорността от страна на Оналйн магазина. Не носим отговорност за надеждността, актуалността, достоверността и достъпността на цялото съдържание на сайта, нито за последиците, породени от достъпа или невъзможността за взаимодействие със сайта, както и от евентуалното заразяване от вируси или други вредни компоненти във връзка с използването на сайта

Ние не гарантираме, че сайтът и онлайн магазинът ще функционират непрекъснато, че са защитени или че достъпът до тях ще бъде наличен във всеки един момент или на всяко място.

Във връзка с горепосоченото не носим имуществена или неимуществена отговорност ДИДИ ЕНТЪРТЕЙНМЪНТ ЕООД, неговите управители и служители без значение от вредите, загубите, разноските, претенциите на трети лица, свързани с използването на услугите на сайта.

Промени и допълнения в общите условия

Запазваме си правото да допълваме и изменяме настоящите общи условия по всяко време.

Промените и допълненията влизат в сила в момента на публикуването им в сайта. Ако не сте съгласни с тях, моля да преустановите взаимодействието си със сайта. Ако не им се противопоставите и продължите взаимодействието си със сайта, Вие се съгласявате с промените.

ДИДИ ЕНТЪРТЕЙНМЪНТ ЕООД си запазва правото на обезщетение за всички вреди, загуби, разноски и претенции на трети лица, които са породени от нарушението на настоящите Общи условия или нерегламентира

ното използване на сайта.